Archive for September, 2016

พลาดไม่ได้กับเครื่องพิมพ์ฉลากฟังก์ชั่นดีๆ

Yazan: admin | 28 September 2016 | Comments Off on พลาดไม่ได้กับเครื่องพิมพ์ฉลากฟังก์ชั่นดีๆ
Categories: เทคโนโลยี

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ระบบ Direct Thermal จะมีความเร็วในการพิมพ์ที่ค่อนข้างเร็ว สามารถพิมพ์ฉลากได้สูงสุด 93 ฉลากต่อนาทีเป็นฉลากมาตรฐาน มีการตัดฉลากอัตโนมัติ การใช้งานเครื่องพิมพ์ฉลากจะพิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ พิมพ์บาร์โค้ดได้ 30 แบบมาตรฐาน และแบบ 2D อีก 2 แบบ เมื่อต้องการจะออกแบบฉลากนั้น เครื่องพิมพ์ฉลากสามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.0 ตัวเทปเครื่องพิมพ์ฉลาก จะใช้เป็น “DK” เทป ทั้งแบบฉลาก และแบบต่อเนื่อง สูงสุดกว้างถึง 62 mm. ได้ให้การรองรับการทำงานเครือข่ายแบบใช้สาย และเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่งในตัว P-touch Editor Lite จะใช้ได้สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows เท่านั้นเพระาว่าจะง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน เพียงเชื่อมต่อสาย USB ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ออกแบบและสั่งพิมพ์ Brother iPrint&Label นั้นจะช่วยให้คุณสามารถพิมพ์จาก Apple iPhone, iPad และ iPod touch […]

Recent Comments

    Categories

    rss

    Categories

    Links